UITVERKOCHT

In Opvoedingsbron vindt u diverse onderdelen die zijn uitgewerkt rondom een thema:

  • Een pedagogisch artikel – voor ouders en andere opvoeders
  • Een bijbelstudie – voor verenigingen en (opvoedings)kringen
  • Zes bijbelgezinsmomenten voor aan tafel – voor gezinnen
  • Ervaringen en tips van andere ouders
  • Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in de eigen gemeente

Thema van dit nummer: ‘In je buurt’

1,00

Uitverkocht

Beschrijving

Ieder jaar ontwikkelt de Hervormde Vrouwenbond in samenwerking met drie andere bonden (‘Werkgroep Educatief Beraad’) een digitaal magazine, Opvoedingsbron. Opvoedingsbron wordt geschreven rondom een thema dat voor verschillende plekken in de gemeente is uitgewerkt. Zo kunnen ouders thuis én in de gemeente leren en ontdekken over een thema met betrekking tot de geloofsopvoeding.

Opvoedingsbron is ontstaan vanuit de Werkgroep Educatief Beraad, een gezamenlijk initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond. Doel van het WEB is de geloofsopvoeding in de gezinnen vanuit de kerkelijke gemeenten te verstevigen. Het WEB reikt daarom ieder jaar een artikel aan over de geloofsopvoeding in het gezin, welke geplaatst wordt in de bladen van genoemde bonden.