Tips om leden te werven

Zit je op een vrouwenkring, en zou je andere vrouwen willen stimuleren om mee te doen? Hieronder vind je een aantal tips:

 • Deel De Hervormde Vrouw uit met een uitnodigingskaart (gratis aan te vragen bij het bondsbureau) waar het verenigingsprogramma voor het nieuwe seizoen op staat. Leg eens een paar uitnodigingen en het blad neer bij een moederkring in de gemeente.
 • Laat tijdens een gewone kringmorgen of -avond iedereen proberen iemand mee te nemen of nodig een spreker uit.
 • Vraag een leeftijdsgenoot mee naar de vereniging. Bij interesse de datum doorgeven en diegene ophalen. Stel dat ze niet direct meegaat maar wel toezegt over een poosje te willen, noteer dat in je agenda en kom er op terug.
 • Plaats regelmatig een kerkbodebericht waarin staat wat je doet op de vereniging.
 • Zorg voor een fris, pakkend interviewtje van enkele leden in de kerkbode, waarin de waarde van de vereniging duidelijk tot uitdrukking komt: bijbelstudie en toerusting.
 • Benader nieuw ingekomen mensen, geef hen een welkomstpakketje met daarin de Hervormde Vrouw met een kaartje van jullie vereniging. Zorg voor een leuke verpakking.
 • Maak tijdens het openingsweekend promotie voor de vereniging.
 • Stuur bij doopmomenten of belijdenisdiensten een Hervormde Vrouw met een kaartje van de vereniging.
 • Richt tijdens een wijkavond een tafel in vanuit de vereniging, bijvoorbeeld met wat kleine, pakkende cadeautjes en natuurlijk exemplaren van De Hervormde Vrouw en folders.
 • Zorg dat er informatie van de vereniging op de website van de gemeente staat.

Contactpersoon

Het is raadzaam om een contactpersoon aan te stellen die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de acties die door het bestuur worden georganiseerd. Deze contactpersoon kan er voor zorgen dat er:

 • Exemplaren van De Hervormde Vrouw en de folder/uitnodigingskaarten en materialen worden aangevraagd.
 • Een jaarprogramma of informatieboekje over de kring is om uit te delen.
 • Contacten worden gelegd met bijvoorbeeld een website- of openingsavondcommissie.

Materialen

Om jullie te helpen met het werven van nieuwe leden zijn de volgende materialen (gratis) beschikbaar:

 • Exemplaren van De Hervormde Vrouw

Je kunt hier de materialen bestellen die je nodig hebt.

Uitnodigingskaart

De uitnodigingskaart voor bijeenkomsten is een mooie aanvulling. Je kunt deze ook downloaden (pdf).