Verklaring Omtrent Gedrag

Om een goed beeld te krijgen van onze vrijwilligers zijn er vanaf 2018 de volgende richtlijnen.

1. Referenties

Het inwinnen van referenties is een middel om een beeld te vormen van de vrijwilliger. Daarom vragen we of je twee namen wilt doorgeven van referenten. Dit moeten onafhankelijke personen zijn; dus geen familie of vrienden.

2. VOG

Als organisatie VOOR ELKAAR vakantieweken vragen we van iedere vrijwilliger een VOG. Dit is een verklaring omtrent het gedrag. Misschien ben je in het bezit van een VOG van een andere vrijwilligersorganisatie. Deze geldt niet voor de VOOR ELKAAR weken. De VOG moet opnieuw aangevraagd worden.

Hoe krijg je de VOG

Als organisatie vragen we de VOG voor de vrijwilliger aan. De vrijwilliger krijgt een mail met een link en code van Justis. De vrijwilliger vult de gegevens digitaal in en krijgt het VOG- document per post thuis gestuurd. Wij vragen aan de vrijwilliger dit document door te sturen per post naar: Mevrouw B. Nap-Boer, Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken.

Voor het invullen van het formulier is een DigiD noodzakelijk.

Voor meer algemene info zie website Justis.

3. Het ondertekenen van de gedragscode

In de gedragscode staat beschreven hoe een vrijwilliger zich behoort te gedragen ten opzichte van de gasten/andere vrijwilligers. Bij het inschrijven verklaart u dat u kennis hebt genomen van de gedragscode en dat u volgens deze code zult handelen.

Vertrouwenspersoon

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze is telefonisch bereikbaar in situaties wanneer je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag.