• Gepubliceerd op
  • 19 maart 2020

Informatie rondom het coronavirus

Update: 8 juni 2020

Er is weer overleg geweest met de diverse commissies over de komende vakantieweken. Wanneer een vakantieweek niet doorgaat, zullen we gasten en vrijwilligers uit betreffende week persoonlijk via mail of brief informeren.

Update: 29 april 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen week hebben we met de diverse commissies overleg gehad over de komende vakantieweken.
Wanneer een vakantieweek niet doorgaat, zullen we gasten en vrijwilligers uit betreffende week persoonlijk via mail of brief informeren.
De volgende update zullen we, zoals het er nu naar uitziet, in de laatste week van mei bij leven en gezondheid plaatsen.

Update: 1 april 2020

De instructiedagen voor vrijwilligers gaan niet door.
Deze waren gepland op Deo volente vrijdagmorgen 17 april voor de vakantieweken voor alleengaanden en op zaterdag 18 april voor de vakantieweken voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

De vakantieweek voor mensen met dementie en hun mantelzorger, die gepland staat van 6 tot en met 13 juni in Diever, gaat niet door. Gasten en vrijwilligers zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Over alle andere vakantieweken kunnen we op dit moment geen besluit nemen, omdat we niet weten hoe de situatie over enkele weken is. We volgen nauwlettend de regels die de overheid ons aanreikt en houden u regelmatig op de hoogte via deze pagina. De volgende update zal – zoals het er nu naar uitziet – in de laatste week van april zijn.

Update: 19 maart 2020

Het coronavirus houdt op dit moment de hele wereld in de greep. We ondervinden hier allemaal op onze eigen manier de gevolgen van. Hoe lang deze situatie zal duren, weten we niet. We mogen geloven en belijden dat God alles in Zijn hand heeft.

Ook u hebt vast vragen of de vakantieweek waarvoor u zich – als gast of vrijwilliger – heeft opgegeven, wel doorgaat. Op dit moment weten we niet hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Die wijzigt immers per dag.

We houden de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de richtlijnen van de Nederlandse overheid nauwlettend in de gaten. De veiligheid en gezondheid van onze gasten en vrijwilligers staan voorop.
Op deze pagina houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte.

Update: 15 juli
Helaas hebben we alle vakantieweken tot en met oktober moeten annuleren in verband met de maatregelen ten gevolge van het coronavirus.

U vindt nog wel alle informatie over de vakantieweken, zodat u een beeld kunt krijgen voor welke vakanties u normaliter bij ons terecht kunt.