• Gepubliceerd op
  • 19 maart 2020

Informatie rondom het coronavirus

Update: 6 oktober
Vakantiegids 2021
Zolang niet bekend is of we veilig – afgestemd op de regels van het RIVM – met een groep gasten en vrijwilligers op vakantie kunnen gaan, is het niet mogelijk om vakantiehuizen en de boot te bespreken. Daarom hebben wij besloten dit jaar geen papieren gids uit te brengen.

Aanmelden als gast of vrijwilliger
Er is op dit moment geen mogelijkheid om zich aan te melden als gast of vrijwilliger.
We zoeken naar mogelijkheden voor onze VOOR ELKAAR Vakantieweken 2021.

Update: 28 september
De commissie alleengaanden heeft overlegd over de komende vakantieweken. Wanneer een vakantieweek niet doorgaat, zullen we gasten en vrijwilligers uit betreffende week persoonlijk via mail of brief informeren.

Update: 15 juli
Helaas hebben we alle vakantieweken tot en met oktober moeten annuleren in verband met de maatregelen ten gevolge van het coronavirus.

U vindt nog wel alle informatie over de vakantieweken, zodat u een beeld kunt krijgen voor welke vakanties u normaliter bij ons terecht kunt.

Update: 8 juni 2020
Er is weer overleg geweest met de diverse commissies over de komende vakantieweken. Wanneer een vakantieweek niet doorgaat, zullen we gasten en vrijwilligers uit betreffende week persoonlijk via mail of brief informeren.

Update: 29 april 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen week hebben we met de diverse commissies overleg gehad over de komende vakantieweken.
Wanneer een vakantieweek niet doorgaat, zullen we gasten en vrijwilligers uit betreffende week persoonlijk via mail of brief informeren.
De volgende update zullen we, zoals het er nu naar uitziet, in de laatste week van mei bij leven en gezondheid plaatsen.

Update: 1 april 2020
De instructiedagen voor vrijwilligers gaan niet door.
Deze waren gepland op Deo volente vrijdagmorgen 17 april voor de vakantieweken voor alleengaanden en op zaterdag 18 april voor de vakantieweken voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

De vakantieweek voor mensen met dementie en hun mantelzorger, die gepland staat van 6 tot en met 13 juni in Diever, gaat niet door. Gasten en vrijwilligers zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Over alle andere vakantieweken kunnen we op dit moment geen besluit nemen, omdat we niet weten hoe de situatie over enkele weken is. We volgen nauwlettend de regels die de overheid ons aanreikt en houden u regelmatig op de hoogte via deze pagina. De volgende update zal – zoals het er nu naar uitziet – in de laatste week van april zijn.

Update: 19 maart 2020
Het coronavirus houdt op dit moment de hele wereld in de greep. We ondervinden hier allemaal op onze eigen manier de gevolgen van. Hoe lang deze situatie zal duren, weten we niet. We mogen geloven en belijden dat God alles in Zijn hand heeft.

Ook u hebt vast vragen of de vakantieweek waarvoor u zich – als gast of vrijwilliger – heeft opgegeven, wel doorgaat. Op dit moment weten we niet hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Die wijzigt immers per dag.

We houden de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de richtlijnen van de Nederlandse overheid nauwlettend in de gaten. De veiligheid en gezondheid van onze gasten en vrijwilligers staan voorop.
Op deze pagina houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte.