Annuleringsvoorwaarden vakantieweken

De vermelde prijzen zijn bepaald, rekening houdend met de huidige wetgeving voor de berekening van omzetbelasting. Eventuele wijzigen hierin worden doorberekend, waardoor de uiteindelijk te betalen prijzen kunnen afwijken van de prijzen, zoals deze in de gids zijn opgenomen.
Mochten er onverhoopt te weinig aanmeldingen zijn voor een bepaalde week, dan behouden wij ons het recht voor de week te annuleren.

Afsluiten annuleringsverzekering

Wij adviseren u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. De kosten voor annulering van de reis zijn:

  • Annuleren tot 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis: € 50,00 annuleringskosten.
  • Annuleren 6 tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de reis: 50% van de reissom.
  • Annulering binnen 4 weken voor aanvang van de reis: de gehele reissom.

U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij uw bank of verzekeringsmaatschappij afsluiten, dit dient direct na het boeken van de reis te geschieden, dus wanneer u de factuur ontvangt.

Mogelijke vergoeding reissom

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar, bij een aanvullende zorgverzekering, een deel van uw reissom vergoedt (bijv. Pro-Life Large of Extra Large). Voor nadere informatie verwijzen wij naar uw verzekeraar.