Mensen met een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking

Mensen met een lichamelijke beperking

Lichamelijke beperking

Mensen met dementie en hun mantelzorger

Dementie

Alleengaanden, weduwen en weduwnaars

Alleengaanden, weduwen en weduwnaars

Vrouwen die door scheiding alleen staan

Oaseweekenden

Jongeren met ASS

Jongeren met ASS

Doelgroepen

Elk jaar weer gaan honderden jongere en oudere gasten mee met de VOOR ELKAAR vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Wilt u ook mee? Dan kunt u hieronder uw doelgroep kiezen. Bij deze doelgroep kunt u uzelf opgeven voor een week. Wanneer u zichzelf heeft opgegeven, raden we u aan om direct na ontvangst van de factuur een annuleringsverzekering af te sluiten.