Kerkbodebericht voor kerkenraden

Ga mee als gast of vrijwilliger met de VOOR ELKAAR vakantieweken!

Elk jaar weer gaan honderden gasten mee met de VOOR ELKAAR vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Deze vakantieweken, die uitgaan van de Hervormde Vrouwenbond, organiseren wij voor verschillende doelgroepen: mensen met dementie, vrouwen die een scheiding achter de rug hebben of zich in dit proces bevinden, mensen (of kinderen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, weduwen, weduwnaars en alleengaanden en jongeren met autisme.

iemand een onvergetelijke vakantie bezorgen?

Voor deze vakantieweken zoeken we jongeren en ouderen die hart hebben voor een ander en zich een (mid)week als vrijwilliger willen inzetten. Het vrijwilligerswerk “verrijkt mijn leven” en is “enorm gaaf”, aldus onze vrijwilligers.

Voor meer informatie over onze vakantieweken en om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken.


Download bovenstaand tekst voor uw kerkbode als word-bestand of als pdf.

Ga naar het archief.