De vakantieweken zijn begonnen… maar alleen voor de kernteams!!

Zaterdag 24 maart ontmoeten we elkaar in ‘De Oude School’ aan het Dorp in Waarder. Als je voor de eerste keer deze instructie meemaakt, komt er veel op je af. Maar als je ziet hoe enthousiast ‘ervaren’ vrijwilligers elkaar ontmoeten, dan moet het goed komen.

Tjeerda Kuyt heet ons allemaal welkom en gaat voor in gebed, nadat we Psalm 133 vers 2 en 3 gezongen hebben.

Dhr. A.M.K. Peters leest met ons Lukas 7: 1-10; De hoofdman in Kapernaüm en heeft daar een meditatie over. Weet je hoeveel je waard bent? In euro’s? Hoeveel mag een mensenleven kosten? Jong of oud, waarde neemt toe of minder waard? Voltooid? Een hoofdman in Kapernaüm heeft 100 mensen in dienst en heeft hoog aanzien. Hij maakt zich grote zorgen om zijn zieke slaaf. Een slaaf die op de markt gekocht is en van grote waarde en waardevol is voor de hoofdman; hij heeft hem lief. Hij heeft gehoord dat Jezus mensen beter kan maken en kan redden. Voor de Heiland is ieder waardevol; Jezus verliet de Hemelse heerlijkheid om ons te redden. De hoofdman stuurt de oudsten van de Joden naar Jezus met de vraag of Hij wil komen om zijn slaaf gezond te maken. De slaaf is het waard om geholpen te worden! Hoofdman bewaard ten opzichte van Jezus afstand, niet uit vrees, maar om de waardigheid van Jezus en uit ootmoed. Hulpvraag blijft van kracht: ‘Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn.’ Jezus zegt: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden. Wat we hier zien gebeuren:
-In het reine komen met de naaste
-In het reine komen met zichzelf/jezelf
-In het reine komen met de Heere.
En daar valt de beslissing! Eén woord van Hem en het zal genoeg zijn! VOLBRACHT!! Met zo’n grote liefde heeft Hij ons liefgehad. Ook mijn ziel zal gered zijn! Amen.

We zingen Psalm 119:25.

Dan stellen wij ons aan elkaar voor en zien we van elke vakantieweek van vorig jaar 4 of 5 foto’s om aan te geven wat een hoogtepunt, verbinding of ontspanning in de week was. Waardevol en leuk!

We halen een kopje koffie/thee en gaan per ‘functie’ in groepjes bij elkaar zitten. Na ruim een half uur schuift het kernteam van elke week bij elkaar om de eerste plannen met elkaar te bespreken. Het is maar goed dat de groepen wat uit elkaar zitten, want dit geeft toch wel wat rumoer.
Ieder is weer enthousiast!

Met gebed sluit dhr. A.M.K. Peters de vergadering en vraagt om een zegen voor de lunch die nu voor ons klaar staat. Het ‘vakantiegevoel’ is begonnen! We genieten van een kroket, salade en een broodje.
Ds. A. van der Stoep leest Psalm 146 en spreekt een dankgebed voor de maaltijd uit en vraagt om bewaring onderweg als ieder weer huiswaarts keert.
Tjeerda wenst ons allemaal wel thuis en de commissieleden gaan opruimen en afwassen (en ook dat is leuk!).

Foto’s

Kernteaminstructie 2018

Ga naar het archief.