Vrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers (m/v) , die zich een week in willen zetten voor de naaste met een handicap of beperking. Je bezorgt onze deelnemers een fijne, verzorgde vakantie en voor jezelf is het een onvergetelijke ervaring.

Wie zijn er nodig?
VOOR ELKAAR vakantieweken, flyer vrijwilligers 2017

Vrijwilligers met een warm hart voor hun naaste, die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en die over een goede gezondheid beschikken.
Spreekt dit je aan? Dan zijn we naar jou op zoek!

  • Bij de weken voor mensen met een lichamelijke handicap en gasten met dementie hebben de vrijwilligers een leeftijd vanaf 18 t/m 65 jaar.
  • Bij de weken voor mensen met een verstandelijke handicap en jongeren met ASS hebben de vrijwilligers een leeftijd vanaf 17 t/m 67 jaar.

Wat moet je doen?

  • Het verzorgen en begeleiden van deelnemers
  • Het uitwerken van programmaonderdelen
  • De deelnemers een mooie vakantie bezorgen door te zorgen, te luisteren en een helpende hand te bieden

Aanmelden

We zoeken: verpleegkundigen, IC verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, mensen uit het onderwijs, studenten, huisvrouwen, etc. Voor onze vrijwilligers hebben we een identiteitsstatuut van de Hervormde Vrouwenbond en de VOOR ELKAAR vakantieweken opgesteld. We vragen je bij het opgeven als vrijwilliger om dit te onderschrijven.
Meld je aan voor de vakantieweken van 2019 via het inschrijfformulier van de groep van je keuze.

Verklaring Omtrent het Gedrag (vanaf 2018)

Referenties

Het inwinnen van referenties is een middel om een beeld te vormen van de vrijwilliger. Daarom vragen we of je twee namen wilt doorgeven van referenten. Dit moeten onafhankelijke personen zijn; dus geen familie of vrienden.

1. VOG

Als organisatie VOOR ELKAAR vakantieweken vragen we van de vrijwilliger een VOG. Dit is een verklaring omtrent het gedrag.

Als organisatie vragen we de VOG voor de vrijwilliger aan. De vrijwilliger krijgt een mail met een link en code van Justis. De vrijwilliger vult de gegevens digitaal in en krijgt het VOG- document per post thuis gestuurd. Wij vragen aan de vrijwilliger dit document door te sturen per post naar: Mevrouw B. Nap- Boer, Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken.

Voor het invullen van het formulier is een DigiD noodzakelijk.

Voor meer algemene info zie website Justis.

Misschien ben je in het bezit van een VOG van een andere vrijwilligersorganisatie. Deze geldt niet voor de VOOR ELKAAR weken. De VOG moet opnieuw aangevraagd worden. Om veiligheid binnen onze organisatie te kunnen blijven waarborgen, moet er na 5 jaar een nieuwe VOG aangevraagd worden. De VOG is dus 5 jaar geldig.

2. Het ondertekenen van de gedragscode

In de gedragscode staat beschreven hoe een vrijwilliger zich behoort te gedragen ten opzichte van de gasten/andere vrijwilligers. Download de gedragscode. Bij het inschrijven/aanmelden verklaart u dat u kennis hebt genomen van de gedragscode en dat u volgens deze code zult handelen.

Vertrouwenspersoon

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze is telefonisch bereikbaar in situaties wanneer je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag.

Wij zijn er klaar voor, heb jij jezelf al opgegeven?

VE vakantieweken LG 2017, voorbereiding