Financiën

VOOR ELKAAR vakantieweken is – uitgezonderd de bijdragen van de deelnemers – afhankelijk van collecten en giften.
De Hervormde Vrouwenbond is als ANBI erkend, waardoor uw gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Uw steun is zeer welkom

Commissie VOOR ELKAAR vakantieweken voor gehandicapten
NL13 INGB 0003 3887 72, t.n.v. VOOR ELKAAR vakantieweken
Penningmeester: dhr. H.C. Cysouw, Barneveld

Commissie VOOR ELKAAR vakantieweken voor alleengaanden
NL06 INGB 0006 1316 70, t.n.v. VOOR ELKAAR vakantieweken
Penningmeester: mevr. N. van Ginkel-van Spronsen, Barneveld

Annuleringsvoorwaarden

  • Indien u tot 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis annuleert, betaalt u €50,00 annuleringskosten.
  • Indien u 6 tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de reis annuleert, is 50% van de reissom verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de reis bent u de gehele reissom verschuldigd.

U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij uw bank of verzekeringsmaatschappij afsluiten. Dit dient direct na het boeken van de reis te geschieden.