Privacy statement

Momenteel wordt er beleid gemaakt rondom de wetgeving van de AVG. Te zijner tijd leest/hoort u meer hierover.