Tips om leden te werven


Bovenstaande tips downloaden als pdf.

Om deze tips concreet te maken is het handig om tijdens een bestuursvergadering PR te agenderen.

Afhankelijk van uw/jullie situatie is het raadzaam om een contactpersoon aan te stellen die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de acties die door het bestuur worden georganiseerd.
Deze contactpersoon kan er voor zorgen dat er:
• Hervormde Vrouwen en folders worden aangevraagd.
• Een jaarprogramma is om uit te delen.
• Contacten worden gelegd met bv. een website- of openingsavondcommissie.

Wanneer er plannen zijn om een nieuwe vereniging of kring op te starten is er een startmap.

Stap voor stap wordt hierin uitgelegd:
• Hoe een vereniging of kring wordt opgezet.
• Hoe er bekendheid aan de kring gegeven wordt.
• Wat er van de leiding verwacht wordt.
• Hoe een kringochtend/avond verloopt.
Alle praktische informatie, maar ook alle bijkomende zaken staan vermeld in de startmap.