Tips om leden te werven

Tips om de vrouwenvereniging/kring onder de aandacht te brengen

• Deel Hervormde Vrouwen uit met een folder waar uw/jullie verenigingsprogramma voor het nieuwe seizoen op staat. Spreek af waar en wanneer.
• Organiseer een avond op uw/jullie vereniging waarbij iedereen probeert iemand mee te nemen.
• Vraag een leeftijdsgenoot mee naar de vereniging. Bij interesse de datum doorgeven en diegene ophalen. Stel dat ze niet direct meegaat maar wel toezegt over een poosje te willen, noteer dat in uw/je agenda en kom er op terug.
• Plaats regelmatig een kerkbodebericht waarin staat wat je doet op de vereniging.
• Zorg voor een fris, pakkend interviewtje van enkele leden in de kerkbode, waarin de waarde van de vereniging duidelijk tot uitdrukking komt: bijbelstudie en toerusting.
• Benader nieuw ingekomen mensen, geef hen een welkomstpakketje met daarin de Hervormde Vrouw met een kaartje van uw/jullie vereniging. Zorg voor een leuke verpakking.
• Maak tijdens het openingsweekend promotie voor uw/jullie vereniging.
• Bij doopmomenten of belijdenisdiensten een Hervormde Vrouw met een kaartje van de vereniging versturen of afgeven.
• Tijdens een wijkavond een tafel inrichten vanuit uw/jullie vereniging, bijvoorbeeld met wat kleine, pakkende cadeautjes en natuurlijk Hervormde Vrouwen en folders.
• Present zijn op de website van de gemeente.

Om deze tips concreet te maken is het handig om tijdens een bestuursvergadering PR te agenderen.

Afhankelijk van uw/jullie situatie is het raadzaam om een contactpersoon aan te stellen die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de acties die door het bestuur worden georganiseerd.
Deze contactpersoon kan er voor zorgen dat er:
• Hervormde Vrouwen en folders worden aangevraagd.
• Een jaarprogramma is om uit te delen.
• Contacten worden gelegd met bv. een website- of openingsavondcommissie.

Wanneer er plannen zijn om een nieuwe vereniging of kring op te starten is er een startmap.

Stap voor stap wordt hierin uitgelegd:
• Hoe een vereniging of kring wordt opgezet.
• Hoe er bekendheid aan de kring gegeven wordt.
• Wat er van de leiding verwacht wordt.
• Hoe een kringochtend/avond verloopt.
Alle praktische informatie, maar ook alle bijkomende zaken staan vermeld in de startmap.

PowerPoint presentatie met tips

Heeft u/jij behoefte aan een overzichtelijke presentatie van de diverse tips? Download dan de PowerPoint presentatie.