Invulling verenigingsavond

Op de besturenbijeenkomsten in het najaar van 2014 bespraken we als besturen, hoe we op onze vereniging leiding kunnen geven. Niet alle taken hoeven door het bestuur te worden uitgevoerd. En hoe werven we leden? Wat straalt onze vereniging uit? Deze bespreking werd ondersteund door een presentatie, waarin diverse punten werden benoemd. Bekijk hier de presentatie.

De presentatie

Invulling verenigingsavond, besturenbijeenkomsten 2014