Overzicht VOOR ELKAAR vakantieweken 2018

We hebben ook voor 2018 veel vrijwilligers nodig! Zie onderstaand overzicht van de verschillende vakantieweken waarvoor vrijwilligers worden gezocht.

Belangrijk: Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Als organisatie VOOR ELKAAR vakantieweken vragen wij van de vrijwilliger een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG). Bij de informatie voor vrijwilligers leest u alles over het hoe en waarom van het aanvragen van een VOG.

Overzicht van de vakantieweken

VOOR ELKAAR vakantieweken voor verstandelijk gehandicapten

Op dit moment zijn alle open plaatsen in de vakantieweken ingevuld. Wel zijn we voor alle weken dringend op zoek naar vrijwilligers op de reservelijst.

Direct opgeven voor de VOOR ELKAAR vakantieweken voor verstandelijk gehandicapten.


VOOR ELKAAR vakantieweken voor jongeren met ASS


Direct opgeven voor de VOOR ELKAAR vakantieweken voor jongeren met ASS.


VOOR ELKAAR vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten

Hoofdfoto LG algemeen, weken 2015

Nieuw Hydepark Rooseveltpaviljoen te Doorn: (6 t/m 13 oktober 2018)
Gasten met een lichamelijke handicap of beperking, maar ook voor echtparen wan wie en van beiden verzorging nodig heeft
1 verzorgende (man)

Voor de reservelijst ook graag nog vrijwillig(st)ers:
(IC-) verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, mensen uit het onderwijs, studenten, huisvrouwen, etc. (man/vrouw in de leeftijd 18 t/m 65 jaar).

Direct opgeven voor de VOOR ELKAAR vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten


VOOR ELKAAR vakantieweken voor mensen met dementie

 

 

 

 

 

Direct opgeven voor de VOOR ELKAAR vakantieweken voor gasten met dementie