Vacatures

Draag je het werk van de Hervormde Vrouwenbond een warm hart toe? We zoeken enthousiaste vrijwilligers die een deel van hun tijd, kennis en ervaring willen inzetten voor een specifieke taak en op die manier meehelpen aan de activiteiten van de Vrouwenbond.

Voor je inzet krijg je ook wat terug. Het is mooi om met elkaar een “klus te klaren” waarvoor je verantwoordelijk bent, en uiteindelijk draagt al het werk bij aan het doel van de Vrouwenbond: vrouwen toerusten aan de hand van de Bijbel, zodat zij als christenvrouw hun plek kunnen innemen in gezin, kerk en samenleving.

Als vrijwilliger stem je in met de christelijke visie en doelstelling van de Hervormde Vrouwenbond en ben je meelevend lid van een Hervormde gemeente.

Heb je interesse of ken je iemand die je geschikt zou vinden, klik op één van de vacatures en kijk of de profielschets past.

Actuele vacatures

Aanmeldformulier vrijwilliger Hervormde Vrouwenbond