Logo en bondslied

Ons logo

 

 

Het logo van De Hervormde Vrouwenbond beeldt het volgende uit:

• vrouwen samen rond een open Bijbel
• kring is open voor iedereen
• ruimte voor nieuwe deelnemers
• open monden: in gesprek met elkaar
• allemaal verschillend
• elkaar vinden rondom het Woord

Bondslied

Met ons 60-jarig bestaan hebben we een nieuw bondslied gekregen. Het wordt gezongen op de wijs van psalm 86 ritmisch.