Lidmaatschap

De Hervormde Vrouwenbond heeft ongeveer 9500 leden. 250 vrouwenverenigingen en (bijbelstudie)kringen voor vrouwen zijn aangesloten bij onze vrouwenbond. De leden van deze verenigingen ontvangen maandelijks het blad De Hervormde Vrouw met daarin een bijbelstudie, leerzame artikelen en informatie over de activiteiten van de vrouwenbond.

Aansluiten als vereniging of kring?

Een nieuwe vrouwenkring die zich wil aansluiten bij onze Hervormde Vrouwenbond? Hartelijk welkom!
Neem contact op met het secretariaat. U krijgt dan meer informatie.
Gaat u als vereniging of kring verder, dan is het verstandig om een reglement te hebben dat bij de vaststelling door de leden is goedgekeurd. Zouden er ooit meningsverschillen komen dat is men gebonden zich aan het reglement te houden. Wij hebben een voorbeeldreglement.

Alleen De Hervormde Vrouw ontvangen?

Bent u of ben jij geen lid van een plaatselijke vrouwenkring en wilt u toch lid van de Hervormde Vrouwenbond worden? Dat kan!
De Hervormde Vrouw wordt bij u thuisbezorgd met daarin ook informatie over en uitnodigingen voor onze toerustingsbijeenkomsten. Op onze bondsdag en de themabijeenkomsten bent u en ben jij van harte welkom! Een abonnement kost € 17,50 per jaar.

Aanmelden kan bij het Hervormd Bondsbureau.