Giften en legaten

Giften

Wilt u het werk van de vrouwenbond steunen, dan kan dit door een gift te storten op onderstaand rekeningnummer.

Bankrekening: IBAN: NL80 RABO 0377871621 t.n.v. Herv.Geref.Vrouwenbond te Nijkerk.

De Hervormde Vrouwenbond is aangesloten bij de Kamer van Koophandel, onder het nummer 40478251 en ANBI geregistreerd onder nummer 815135105.

Legateren

We willen op deze plaats ook op de mogelijkheid wijzen de vrouwenbond te steunen door middel van een legaat.

De volgende omschrijving in het testament is dan nodig:

‘Ik legateer aan de Bond van Hervormde Vrouwenvereniging op Gereformeerde Grondslag te Utrecht, de som van … euro in contanten, vrij van rechten en kosten’.

Hierbij ook vermelden of het legaat bestemd is voor de VOOR ELKAAR vakantieweken of voor de Vrouwenbond.

Vragen

Hebt u vragen over de financiële zaken neem contact op met de penningmeester.