Gift geven

Vindt u het belangrijk dat christenvrouwen worden toegerust, dan kunt u ons werk financieel steunen. Dat kunt u heel gemakkelijk via iDeal doen.

Direct doneren (iDeal)

Gift overmaken

U kunt een gift overmaken op bankrekening NL80 RABO 0377871621 t.n.v. Herv.Geref.Vrouwenbond te Nijkerk.

De Hervormde Vrouwenbond is aangesloten bij de Kamer van Koophandel en is ANBI-geregistreerd.

Legaat

Ook kunt u ons steunen met een legaat. De volgende omschrijving in het testament is dan nodig: “Ik legateer aan de Bond van Hervormde Vrouwenvereniging op Gereformeerde Grondslag te Utrecht, de som van … euro in contanten, vrij van rechten en kosten”. Wilt u hierbij vermelden of het legaat bestemd is voor de VOOR ELKAAR vakantieweken of voor de andere activiteiten van De Hervormde Vrouwenbond?