Financieel

De Hervormde Vrouwenbond heeft geen winstoogmerk. De organisatie kan beschikken over voldoende werkkapitaal, maar houdt het vermogen beperkt.

Het werk van de vrouwenbond wordt mogelijk gemaakt door de contributie van de leden. Voor toerustingswerk en de pr-activiteiten is extra geld nodig. Dit wordt bijeengebracht door de verkoop van artikelen op de bijeenkomsten.

De VOOR ELKAAR vakantieweken worden bekostigd door de bijdrage van de gasten en door giften van diaconieën en personen.

Bestuurs- en commissieleden ontvangen een reis- en onkostenvergoeding. Aan enkele medewerkers, (geen leden van bestuur of commissie) die belast zijn met uitvoerende werkzaamheden wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven. Deze vergoeding overschrijdt het maximum vrijgestelde bedrag niet.

De financiële verslagen van de Hervormde Vrouwenbond, de VOOR ELKAAR vakantieweken en de verdiepingsconferentie 25+ kunt u hier downloaden: