Doel

De Hervormde Vrouwenbond wil christenvrouwen toerusten, zodat zij hun plek kunnen innemen in gezin, kerk en samenleving. Bij deze toerusting staat het Woord van God centraal. We zijn ervan overtuigd dat we in de Bijbel antwoorden kunnen vinden op vragen die spelen in ons leven, of dat nu gaat over onze persoonlijke verhouding tot God, onze verantwoordelijkheid in deze maatschappij of de opvoeding van kinderen.

We doen dit door het organiseren van (thema)bijeenkomsten, het uitgeven van het maandblad De Hervormde Vrouw en het ondersteunen van christenvrouwen die – alleen of in kringverband – Bijbelstudies houden.

Logo

Het doel van De Hervormde Vrouwenbond komt tot uiting in het logo:

  • vrouwen samen rond een open Bijbel
  • kring is open voor iedereen
  • ruimte voor nieuwe deelnemers
  • open monden: in gesprek met elkaar
  • allemaal verschillend
  • elkaar vinden rondom het Woord