Commissies

Veel werkzaamheden van de Hervormde Vrouwenbond worden uitgevoerd door commissies.

Public Relationscommissie (PR commissie)

Commissieleden:

G. de Koeijer-Hoekman, voorzitter
H.M. Olie-van Doornik, secretaris
M. Molendijk-van Bemmel
G.J. Kippers-Vos
E.S. van de Haar-Hek

Voor informatie over de activiteiten van deze commissie zie PR-activiteiten.

Redactiecommissie Hervormde Vrouw

Commissieleden:

M.M. Jonker-Hakkert, voorzitter
A. Tukker-Versluijs, eindredacteur
E. ten Hove-van den Brink
J. Lagendijk-van Werkhoven, secretaris
P.J. Veldman-van Zonneveld
J. Cazant
M. Molendijk-van Bemmel

Beeldredactie:
C. van den Berg-Oosterom
F. Molenaar-Lamper

Voor informatie over ons blad De Hervormde Vrouw, zie hier.

Regelingscommissie bondsdag

Informatie over de jaarlijkse Bondsdag vindt u hier.

Vrouwendagencommissie

Commissieleden:

Erica de Jong-Borkent, voorzitter, penningmeester
Natasja Kroon, secretaris
Monica Molendijk-van Bemmel
Hennie de Jong-Akster
Leontine Jabaaij
Jenny Jaspers Faijer-Bonte
Henrike Bos-Schuurman
Pauline Kok
Mariëlle Olie-van Doornik

Voor meer informatie over de Vrouwendagen zie hier.

Websitecommissie

Commissieleden:

E. (Erica) de Jong-Borkent, voorzitter
E. (Eveline) Bast-de Groot, secretaris
D.J. (Dinanda) van Appeldoorn-de Jager, webmaster
M. (Mieke) de With-Damsteegt, webmaster

Commissie VOORELKAAR vakantieweken voor mensen met een verstandelijke beperking

Commissieleden:

Mw. G.A.B. Berkhoff-Prins, voorzitter, tel. 0548-517858
Dhr. H.A. Cysouw, penningmeester
Mw. L. Cysouw-Smit, penningmeester
Mw. H. de Jong, contactpersoon gasten
Mw. T. Kuyt-Verolme, lid landelijk bestuur
Mw. F. Molenaar-Lamper, contactpersoon website
Dhr. A.C. Uitbeijerse, materiaalbeheerder
Mw. M.H. Vernooij, contactpersoon vrijwilligers
Mw. M.L. de Wilde-Antes, secretaris

Voor informatie over vakantieweken voor mensen met een verstandelijke beperking zie hier.

Commissie VOOR ELKAAR vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking

Commissieleden:

T. Kuyt-Verolme voorzitter
W.M. Vonk–Otto, secretaresse
H. Nouwen-v.d Grift, contactpersoon huizen
H.A. Cysouw en L.Cysouw-Smit, penningmeester
C.M. Teeuw-Saly, adviserend arts
E.C. van Andel-van Bergeijk, gastenadministratie, tel. 0183-441774 / 06-16307771
M. Vriesema-van ’t Veer, kernteam administratie
B. Nap-Boer, administratie vrijwilligers, tel. 0318-483717 / 06-14153066
A. Boogaard-Verweij, administratie vrijwilligers
J.M. Vonk, beheer boxen
G. de Koeijer-Hoekman

Voor informatie over vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking zie hier.

Commissie VOORELKAAR vakantieweken voor alleengaanden

Commissieleden:

J. Kats-van Voorden, voorzitter tel. 0180-397643
C.H. de Jong, tweede voorzitter en secretaris
N. van Ginkel-van Spronsen, penningmeester
D. Mostert, contactpersoon gasten en vrijwilligers
D. Bloemendal-van Dijk, contactpersoon huizen
E. van Ravenhorst-van der Ham

Voor informatie over vakantieweken voor alleengaanden zie hier.

Algemene informatie over VOORELKAAR vakantieweken vindt u hier.