Bijeenkomsten

Elkaar als vrouwen ontmoeten rondom het Woord: dat willen we graag stimuleren. We organiseren daarom verschillende bijeenkomsten per jaar.

Voor vrouwen van jong tot oud

In het voorjaar worden themabijeenkomsten en vrouwendagen georganiseerd.

De themabijeenkomsten vinden doordeweeks plaats en zijn gericht op toerusting en ontmoeting. Er wordt een thema behandeld dat gerelateerd is aan het jaarthema. Een predikant belicht het thema vanuit de Bijbel, en houdt daarnaast en praktische lezing.

De vrouwendagen vinden op zaterdag plaats. Ingrediënten: luisteren naar een actueel en aansprekend thema, bezinnende en creatieve workshops en muzikale momenten.

Op de laatste donderdag van september vindt de jaarlijkse bondsdag plaats. Van Zwaagwesteinde tot Zierikzee komen vrouwen naar deze dag om samen te zingen, te bidden en te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft.

Voor besturen

Besturen ondersteunen we graag in hun werk voor de plaatselijke kringen en verenigingen.

In mei wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Naast de meer formele zaken als jaarstukken en beleid is er ook een spreker over een inhoudelijk thema.

In het najaar zijn de zogenaamde besturenbijeenkomsten. Samen met de schrijver van de Bijbelstudies uit De Hervormde Vrouw denken we na over een Bijbelstudie uit de serie van het lopende seizoen. Verder is er een spreker over een actueel thema. Als bestuur krijgt u handvatten om dit thema in uw vereniging handen en voeten te geven.

Data verschillende bijeenkomsten: