Beleidsplan en jaarverslag

Beleidsplan 2013-2018

In 2013 is er door het landelijk bestuur weer een nieuw beleidsplan opgesteld. Hierin zijn de doelen voor de komende 5 jaren vastgesteld.

Jaarlijks maakt iedere commissie een jaaractiviteitenplan om zo de doelen die in het beleidsplan gesteld zijn te realiseren. Deze plannen worden in het landelijk bestuur besproken.

Lees Beleidsplan 2013-2018

Jaarverslag

Ieder jaar wordt er een jaarverslag gepubliceerd voor de leden in het blad de Hervormde Vrouw. Hierin wordt op hoofdlijnen verwoord welke activiteiten er in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden.