Beleidsplan en jaarverslag

Beleidsplan 2019

In 2013 is er door het landelijk bestuur weer een nieuw beleidsplan opgesteld. Hierin zijn de doelen voor de komende 5 jaren vastgesteld. Het beleidsplan is in 2018 aangepast voor een jaar. In 2019 wordt er een nieuw beleidsplan opgesteld.

Jaarlijks maakt iedere commissie een jaaractiviteitenplan om zo de doelen die in het beleidsplan gesteld zijn te realiseren. Deze plannen worden in het landelijk bestuur besproken.

Lees Beleidsplan 2019

Jaarverslag

Ieder jaar wordt er een jaarverslag gepubliceerd voor de leden in het blad de Hervormde Vrouw. Hierin wordt op hoofdlijnen verwoord welke activiteiten er in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden.