ANBI

De Hervormde Vrouwenbond is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan De Hervormde Vrouwenbond zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft De Hervormde Vrouwenbond over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

De ANBI-vermelding is te controleren op de website van de Belastingdienst onder de naam BOND VAN HERVORMDE VROUWENVER. OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG met vestigingsplaats Dordrecht.

Adresgegevens

Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag, kortweg genoemd De Hervormde Vrouwenbond.
Titanlaan 4, 3318 ET Dordrecht
info@hervormdevrouwenbond.nl
RSIN 815135105
KvK nr. 40478251
ANBI nr. 815135105

Oprichting

De Hervormde Vrouwenbond is 22 september 1952 opgericht en is gevestigd in de gemeente Utrecht. De statuten vind je hier.

Doel

Inspelend op ontwikkelingen en zoekend naar nieuwe mogelijkheden willen we onze leden toerusten vanuit Gods Woord, zodat zij hun plaats in gezin, maatschappij en kerk als christenvrouw kunnen innemen. Dit doen we door:

 • het oprichten en in stand houden van verenigingen waarin Gods Woord wordt bestudeerd;
 • het leiding geven aan besturen en leden bij het bestuderen van Gods Woord en bij het bespreken van kerkelijke en maatschappelijke problemen vanuit Bijbels oogpunt;
 • het uitgeven van een eigen landelijk orgaan ‘De Hervormde Vrouw’;
 • het organiseren van landelijke/regionale bijeenkomsten met een toerustend karakter;
 • het organiseren van de VOOR ELKAAR vakantieweken.

Beleidsplan

In het beleidsplan vind je de doelen voor de komende vijf jaren.

Functie bestuurders

Het landelijk bestuur van De Hervormde Vrouwenbond bestaat uit tien leden:

 • G. de Koeijer-Hoekman, Waddinxveen – voorzitter
 • J. Maas-Lugthart, Dordrecht – secretaris
 • E. de Jong-Borkent, Hardinxveld-Giessendam – penningmeester
 • G.A.B. Berkhoff-Prins, Rijssen – lid
 • J. Doorneweerd-Snel, Strijen – lid
 • C.H. de Jong, Waddinxveen – lid
 • J.G. Kats-van Voorden, Nieuwerkerk aan den IJssel – lid
 • T. Kuyt-Verolme, Wijk en Aalburg – lid
 • M. Molendijk-van Bemmel, Hardinxveld-Giessendam – lid
 • J.D.E. Vreeken-van der Giessen, Sprang-Capelle – lid

Beloningsbeleid

Bestuurs- en commissieleden ontvangen een reis- en onkostenvergoeding. Aan enkele medewerkers (geen leden van bestuur of commissie) die belast zijn met uitvoerende werkzaamheden wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven. Deze vergoeding overschrijdt het maximum vrijgestelde bedrag niet.

Jaarverslagen

In het jaarverslag vind je op hoofdlijnen welke activiteiten er in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden en de financiële verantwoording daarvan. Hier vind je het laatstverschenen jaarverslag van de activiteiten en hier het financieel jaarverslag.