Organisatie

Naam vereniging en adres

Naam: Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag
Behoudens in officiële documenten wordt volstaan met de verkorte naam: De Hervormde Vrouwenbond.
Adres: secretariaat: Titanlaan 4, 3318 ET  Dordrecht.

De bond is op 22 september 1952 opgericht en is gevestigd in de gemeente Utrecht.

Statuten

Statuten downloaden

Doelstelling

Sinds de oprichting in 1952 is er veel veranderd, maar De Hervormde Vrouwenbond heeft nog steeds hetzelfde doel: vrouwen toerusten vanuit Gods Woord!

De Hervormde Vrouwenbond is ervan overtuigd dat gezamenlijke bijbelstudie nodig blijft. Gods Woord is de Bron voor ons persoonlijk geloof en de Gids voor ons leven. Jongere en oudere vrouwen vinden hierin antwoorden op vragen op maatschappelijk, ethisch of opvoedkundig terrein.

Met onze kennis en ervaring willen we – in afhankelijkheid van God – verenigingen ondersteunen met materialen voor bijbelstudie en begeleiden bij het oprichten van nieuwe kringen. Hierbij zijn we zeker ook gericht op jonge vrouwen. Ook voor hen is het belangrijk om in deze hectische tijd, waarin veel vanzelfsprekendheden zijn weggevallen, steeds weer te luisteren naar Gods Woord. Om samen met anderen een mening te vormen over diverse bijbelse en maatschappelijke onderwerpen en deze in hun persoonlijk leven gestalte te geven. Op deze manier kunnen we onze plaats in gezin, kerk en maatschappij innemen.

Profiel

  • Bijbelstudie
  • Toerusting
  • Vakantieweken

Samenwerking

Als Hervormde Vrouwenbond werken we in het Comité Vrouwenbonden samen met de bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen en de bond van Vrouwenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten. Namens onze leden laten we in samenleving en politiek waar mogelijk een bijbels geluid horen.

Jaarlijks is er een vergadering waarbij ook politici van SGP en CU aanwezig zijn. Tussentijds worden de ontwikkelingen gevolgd en zo nodig wordt hierop gereageerd.

De Hervormde Vrouwenbond participeert binnen het Zevenbondenberaad (GZB, IZB, HGJB, HZB, GB, MB en HVB) en de Werkgroep Educatief Beraad. (MB, HZB en HVB). We vinden het belangrijk als bonden elkaar in het oog te houden en op bepaalde terreinen samen te werken.