Organisatie

Vrouwen rondom een open Bijbel. Onder andere dat symboliseert ons logo. Je kunt hier meer lezen over wat de Hervormde Vrouwenbond doet en welke bijeenkomsten we organiseren voor vrouwen van jong tot oud en voor besturen van kringen en verenigingen.
Onder ANBI vind je informatie over het bestuur, het beleidsplan, het jaarverslag, enzovoorts.