Informatie voor (door scheiding) alleengaande vrouwen

Oasedagen: vrouwen die door een scheiding alleen zijn komen te staan krijgen de mogelijkheid enkele dagen met elkaar op te trekken. Ook vrouwen die nog midden in het proces van een echtscheiding zitten, zijn van harte welkom.

Kenmerken van dit weekend

  • Ontmoeting rondom een geopende Bijbel
  • Open sfeer
  • Elkaar bemoedigen
  • Samen delen
  • Je ‘verhaal’ kwijt kunnen
  • Kleine groep
  • Twee betrokken en integere vrouwen fungeren deze dagen als gastvrouw.

Kent u iemand in uw omgeving voor wie dit initiatief iets zou kunnen zijn? Laat het haar weten!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. C.H. de Jong door het contactformulier in te vullen.

Vakantiemogelijkheid 2018

Wij hebben twee Oaseweekenden voor u gereserveerd. In beide huizen deelt u een slaapkamer met een medegast.

  • 2 t/m 5 november: Vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout, groepshuis FV22L
  • 16 t/m 19 november: Bungalowpark Hoge Hexel, groepsaccommodatie Twentse Hoes.

De kosten voor een weekend bedragen €120,- p.p.
U kunt zich opgeven door het aanmeldformulier in te vullen.


Verklaring Omtrent het Gedrag (vanaf 2018)

1. Referenties

Het inwinnen van referenties is een middel om een beeld te vormen van de vrijwilliger. Daarom vragen we of je twee namen wilt doorgeven van referenten. Dit moeten onafhankelijke personen zijn; dus geen familie of vrienden.

2. VOG

Als organisatie VOOR ELKAAR vakantieweken vragen we van de vrijwilliger een VOG. Dit is een verklaring omtrent het gedrag.

Als organisatie vragen we de VOG voor de vrijwilliger aan. De vrijwilliger krijgt een mail met een link en code van Justis. De vrijwilliger vult de gegevens digitaal in en krijgt het VOG- document per post thuis gestuurd. Wij vragen aan de vrijwilliger dit document door te sturen per post naar: Mevrouw B. Nap- Boer, Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken.

Voor het invullen van het formulier is een DigiD noodzakelijk.

Voor meer algemene info zie website Justis.

3. Het ondertekenen van de gedragscode

In de gedragscode staat beschreven hoe een vrijwilliger zich behoort te gedragen ten opzichte van de gasten/andere vrijwilligers. Download de gedragscode. Bij het aanmelden verklaart u dat u kennis hebt genomen van de gedragscode en dat u volgens deze code zult handelen.

Vertrouwenspersoon

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze is telefonisch bereikbaar in situaties wanneer je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag.