Terugblik Algemene ledenvergadering 2019

Met dankbaarheid kijken we terug op een goede ledenvergadering in de Aker te Putten. Vrouwen uit het hele land mochten elkaar ontmoeten. Er hing een gezellige sfeer. Jaarverslagen, mededelingen en besluiten werden van toelichting voorzien.

We hebben afscheid genomen van Ria Hulsman, onze penningmeester. 21 jaar heeft ze in het bestuur gezeten en met visie, kennis en energie zich ingezet voor de Vrouwenbond. We zullen haar missen. Met dankbaarheid mocht het bestuur een nieuwe kandidaat voordragen. Zij hoopt zich in het juni nummer van de Hervormde Vrouw voor te stellen.

’s Middags luisterden we naar een waardevolle bijdrage van ds. De Kruijf. Hij gaf een inleiding op de Timotheüsbrieven, waar de bijbelstudie komend seizoen over hoopt te gaan. De lezing is hieronder na te luisteren.

Het was goed om deze dag elkaar te ontmoeten.

Bijdrage ds De Kruijf

Foto’s

Algemene ledenvergadering 2019
 

Ga naar het archief.