• Gepubliceerd op
  • 7 april 2021
  • Tags

Algemene ledenvergadering 2021

Op dinsdag 18 mei hopen we onze algemene ledenvergadering  te houden. We nodigen bestuursleden van harte uit om via een livestream hierbij aanwezig te zijn.

De vergadering begint om 9.30 uur. Vanaf 9.15 uur is de livestream in de lucht. We hopen rond 12.15 uur de vergadering af te ronden.

We zullen de vergadering beginnen met de huishoudelijke zaken, waaronder een stemming over de concept statutenwijziging. Na de bestuursverkiezing zal ds. J.W. Verboom de bijbelstudie voor het komende winterseizoen voor ons inleiden.

We hopen dat we verbonden mogen zijn met vele bestuursleden vanuit hun eigen woonplaats. Het is wel van belang dat u zich voor deze vergadering opgeeft via onderstaand formulier. Graag vóór 15 mei. U ontvangt dan een link waarmee u toegang krijgt tot de vergadering.

Hieronder kunt u een filmpje bekijken over de uitleg van het scannen van een QR-code voor het stemmen.