Nieuws archief

Nieuwe serie bijbelstudies

Voor het nieuwe verenigingsseizoen schrijft ds. A.C. de Kruijf een serie bijbelstudies over de brieven aan Timotheüs. De brieven van Paulus aan Timotheüs behoren niet tot de meest geliefde en bekende delen van de Bijbel. Toch hebben ze ons veel te zeggen over de praktijk van het geloofs- en gemeenteleven te midden van de weerbarstige… Lees meer

Terugblik Algemene ledenvergadering 2019

Met dankbaarheid kijken we terug op een goede ledenvergadering in de Aker te Putten. Vrouwen uit het hele land mochten elkaar ontmoeten. Er hing een gezellige sfeer. Jaarverslagen, mededelingen en besluiten werden van toelichting voorzien. We hebben afscheid genomen van Ria Hulsman, onze penningmeester. 21 jaar heeft ze in het bestuur gezeten en met visie,… Lees meer

Privacyverklaring verenigingen

In de achterliggende tijd hebben we binnen het Landelijk Bestuur nagedacht over de gevolgen van de Privacywetgeving (AVG). Een deskundige heeft voor de Hervormde Vrouwenbond een privacyverklaring opgesteld. In dit document kunt u lezen hoe we omgaan met privacygevoelige informatie. Privacyverklaring Hervormde Vrouwenbond Lees de privacyverklaring Privacyverklaring plaatselijke vereniging Voor u als plaatselijke vereniging is… Lees meer

Pleegzorg

Er is een schreeuwend tekort aan pleegouders. In De Hervormde Vrouw van mei vertelt Esther Wisse waarom zij en haar man ervoor kozen pleegouders te worden. ‘Het is mooi om een kind dat zoveel heeft meegemaakt weer een doel in het leven te geven, een toekomstperspectief. Als je er de energie en de ruimte voor… Lees meer

De Vrouwendagen zijn voorbij

Wat was het fijn om zo’n geweldige dag mee te mogen maken! Bijbels onderwijs voor de vrouw van vandaag. De sprekers hielden de vrouwen een spiegel voor over hoe wij in geloof de Heere mogen dienen. De muziek, de stands, de workshops en de lunch maakten het tot een compleet verzorgde dag uit! Bekijk de… Lees meer

Kom ons team versterken!

Draag je het werk van de Hervormde Vrouwenbond een warm hart toe? We zoeken enthousiaste vrijwilligers die een deel van hun tijd, kennis en ervaring willen inzetten voor een specifieke taak en op die manier meehelpen aan de activiteiten van de Vrouwenbond. Voor je inzet krijg je ook wat terug. Het is mooi om met… Lees meer

Themanummer ‘Gezag?!’

Met het themanummer over het gezag van Gods Woord in kerk, samenleving en gezin sluiten we het jaarthema ‘Horen en spreken’ af. Hoe reageren we als aan tafel de gesprekken gaan over die chagrijnige docent die het ook vandaag weer helemaal fout deed? Hoe spreken we over ambtsdragers? Gezag kan zomaar een verkeerd beeld oproepen… Lees meer

Laatste bijbelstudie over Jeremia

‘De boekrol verbrand, Gods Woord houdt stand’ – dat is het thema van de tiende en laatste bijbelstudie over Jeremia. Daarnaast vind je in het maartnummer van De Hervormde Vrouw een artikel over het bijbelvertaalwerk van Wycliffe, dat ervoor zorgt dat mensen de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. En een artikel met praktische… Lees meer

Opvoedingsbron 2019

Bewust of onbewust nemen we vaak veel over van onze eigen christelijke opvoeding. Ook als we bepaalde dingen graag anders zouden willen. Maar ook de wereld verandert in hoog tempo en daarmee ook de manier van opvoeden. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen wij ondanks de verschillen die er zijn tussen de generaties, elkaar… Lees meer

Themabijeenkomsten – Meld je aan!

God roept ons tot toewijding aan Hem en aan elkaar! Hoe mag ik met mijn gaven gericht zijn op het welzijn van mijn medemens? Tijdens de themabijeenkomsten hopen we hierover na te denken. Het thema van de bijeenkomsten dit seizoen is: Vrouw naar Gods bedoeling; Leven voor God – Leven in verbondenheid aan elkaar Meld… Lees meer