Doelgroep en vakantieweken LG

Voor wie zijn deze VOOR ELKAAR vakantieweken?

Deze weken zijn bedoeld voor iedereen die vanwege een lichamelijke handicap of beperking verzorging of begeleiding nodig heeft. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • mensen die van een tillift gebruik maken
  • mensen die moeilijk ter been zijn
  • mensen die assistentie ontvangen bij de maaltijd
  • mensen met een hart- of longaandoening
  • mensen die geen verzorging nodig hebben maar wel gebruik wensen te maken van de aanpassingen in het huis of op de boot.

Overzicht VOOR ELKAAR vakantieweken 2018