Inschrijven vrijwilligers ASS

Wij zoeken vrijwilligers (m/v, leeftijd vanaf 17 t/m 67 jaar) die zich een week in willen zetten voor de naaste met een handicap of beperking… Lees meer>

Omschrijving vrijwilligers voor deze doelgroep

Jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum behoren tot een andere doelgroep. Daarom vragen wij van vrijwilligers voor deze doelgroep extra vaardigheden:

  • Ervaring met ass jongeren is nodig.
  • Door levenservaring rust uitstralen.
  • Niet te jong ivm voldoende overwicht.

Wij denken hierbij vooral aan:

    • Leerkrachten
    • Groepsopvoeders

De vrijwilligers voor de ass weken bezoeken vier weken van tevoren de gast en zijn ouder(s).

Meer informatie

Heeft u nog meer vragen? Neem contact op met mevr. Marita Vernooij door het contactformulier in te vullen.

Aanmeldformulier vrijwilligers

We mogen terug kijken op mooie vakantieweken voor en met de gasten.
Wilt jij in 2019 weer als vrijwilliger mee in een van de weken om met elkaar te zorgen voor een fijne vakantieweek voor de gasten, meld je dan aan via het inschrijfformulier op de website.


Verklaring Omtrent het Gedrag (vanaf 2018)

1. Referenties

Het inwinnen van referenties is een middel om een beeld te vormen van de vrijwilliger. Daarom vragen we of je twee namen wilt doorgeven van referenten. Dit moeten onafhankelijke personen zijn; dus geen familie of vrienden.

2. VOG

Als organisatie VOOR ELKAAR vakantieweken vragen we van de vrijwilliger een VOG. Dit is een verklaring omtrent het gedrag.

Als organisatie vragen we de VOG voor de vrijwilliger aan. De vrijwilliger krijgt een mail met een link en code van Justis. De vrijwilliger vult de gegevens digitaal in en krijgt het VOG- document per post thuis gestuurd. Wij vragen aan de vrijwilliger dit document door te sturen per post naar: Mevrouw B. Nap- Boer, Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken.

Voor het invullen van het formulier is een DigiD noodzakelijk.

Voor meer algemene info zie website Justis.

Misschien ben je in het bezit van een VOG van een andere vrijwilligersorganisatie. Deze geldt niet voor de VOOR ELKAAR weken. De VOG moet opnieuw aangevraagd worden. Om veiligheid binnen onze organisatie te kunnen blijven waarborgen, moet er na 5 jaar een nieuwe VOG aangevraagd worden. De VOG is dus 5 jaar geldig.

3. Het ondertekenen van de gedragscode

In de gedragscode staat beschreven hoe een vrijwilliger zich behoort te gedragen ten opzichte van de gasten/andere vrijwilligers. Download de gedragscode. Bij het inschrijven verklaart u dat u kennis hebt genomen van de gedragscode en dat u volgens deze code zult handelen.

Vertrouwenspersoon

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze is telefonisch bereikbaar in situaties wanneer je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag.