Inschrijven vrijwilligers dementie

Wij zoeken vrijwilligers (m/v, leeftijd vanaf 18 t/m 65 jaar) die zich een week in willen zetten voor de naaste met een handicap of beperking… Lees meer>

Heeft u nog meer vragen? Neem contact op met mevr. A. Bogaard-Verweij door het contactformulier in te vullen.

AANMELDFORMULIER VRIJWILLIGERS

U kunt zich weer als vrijwilliger aanmelden voor de VOOR ELKAAR vakantieweken van 2019 met het digitale inschrijfformulier vanaf donderdag 27 september 2018.


Verklaring Omtrent het Gedrag (vanaf 2018)

1. Referenties

Het inwinnen van referenties is een middel om een beeld te vormen van de vrijwilliger. Daarom vragen we of je twee namen wilt doorgeven van referenten. Dit moeten onafhankelijke personen zijn; dus geen familie of vrienden.

Vanaf 2018 vragen we het volgende van de vrijwilligers:

2. VOG

Als organisatie VOOR ELKAAR vakantieweken vragen we van de vrijwilliger een VOG. Dit is een verklaring omtrent het gedrag.

Als organisatie vragen we de VOG voor de vrijwilliger aan. De vrijwilliger krijgt een mail met een link en code van Justis. De vrijwilliger vult de gegevens digitaal in en krijgt het VOG- document per post thuis gestuurd. Wij vragen aan de vrijwilliger dit document door te sturen per post naar: Mevrouw B. Nap- Boer, Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken.

Voor het invullen van het formulier is een DigiD noodzakelijk.

Voor meer algemene info zie website Justis.

Misschien ben je in het bezit van een VOG van een andere vrijwilligersorganisatie. Deze geldt niet voor de VOOR ELKAAR weken. De VOG moet opnieuw aangevraagd worden. Om veiligheid binnen onze organisatie te kunnen blijven waarborgen, moet er na 5 jaar een nieuwe VOG aangevraagd worden. De VOG is dus 5 jaar geldig.

3. Het ondertekenen van de gedragscode

In de gedragscode staat beschreven hoe een vrijwilliger zich behoort te gedragen ten opzichte van de gasten/andere vrijwilligers. Download de gedragscode. Bij het inschrijven verklaart u dat u kennis hebt genomen van de gedragscode en dat u volgens deze code zult handelen.

Vertrouwenspersoon

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze is telefonisch bereikbaar in situaties wanneer je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag.