Contact

Meer informatie over de vrouwenbond kunt u krijgen bij onderstaande adressen.

Hervormd bondsbureau

contactformulier Hervormd Bondsbureau

Het bondsbureau verzorgt o.a. de administratie van De Hervormde Vrouw. Voor de opgave van nieuwe leden, adreswijzigingen en wijzigingen in het bestuur kunt u bij het bondsbureau terecht.
Facturen voor de vrouwenbond kunnen ook worden verstuurd naar het bondsbureau.
Het bondsbureau is geopend op maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 11.30 uur.
Adres: Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk, tel. 033-2456699, fax 033-2463322

Secretariaat

contactformulier secretariaat
Voor vragen rondom nieuwe aanmelding verenigingen/kringen en overige vragen kunt u terecht bij het secretariaat.
Adres secretariaat: J. Maas-Lugthart, Titanlaan 4, 3318 ET Dordrecht, telefoon 078-6457794

Hervormde Vrouw

contactformulier redactie Hervormde Vrouw
Voor het doorgeven van overlijdensadvertenties (€25,00 per advertentie) en overige vragen over de Hervormde Vrouw.  Voor abonnementen, zie Hervormd Bondsbureau.
contactformulier ziekenhoekje
Voor opgaven voor het voor het ziekenhoekje.

VOOR ELKAAR Vakantieweken

Vakantieweken voor gasten met een lichamelijke beperking of handicap, LG

contactformulier gasten
Voor het aanvragen van het inschrijfformulier en overige informatie. (mevr. E.C. van Andel-van Bergeijk)

Postadres
Administratie gasten VOOR ELKAAR vakantieweken LG
Burg. v.d. Schansstraat 46, 4281 LK ANDEL
Tel. 0183 – 441 774

contactformulier vrijwilligers
Voor vragen m.b.t. vrijwilligers vakantieweken LG. (mevr. A. Boogaard-Verweij)

Vakantieweken voor gasten met een verstandelijke beperking of handicap, VG

contactformulier gasten
Voor het aanvragen van het inschrijfformulier en overige informatie. (mevr. H. de Jong)

Postadres
Administratie gasten VOOR ELKAAR vakantieweken VG
Windmolen 101, 2986 TL RIDDERKERK
Tel. 0180 – 430 860

contactformulier vrijwilligers
Voor vragen m.b.t. vrijwilligers vakantieweken VG (mevr. M. Vernooij)

Vakantieweken voor alleengaanden

contactformulier gasten en vrijwilligers
Voor het opgeven als gast of vrijwilliger, het aanvragen van een vakantiegids en overige informatie. (mevr. C.de Jong)

Vakantieweken voor gasten met dementie en hun mantelzorger

contactformulier gasten
Voor het aanvragen van het inschrijfformulier en overige informatie. (mevr. E.C. van Andel-van Bergeijk)

Postadres
Administratie gasten VOOR ELKAAR vakantieweken LG
Burg. v.d. Schansstraat 46, 4281 LK ANDEL
Tel. 0183 – 441 774

contactformulier vrijwilligers
Voor vragen m.b.t. vrijwilligers vakantieweken LG. (mevr. A. Boogaard-Verweij)

Jongeren met ASS

contactformulier gasten
Voor het aanvragen van het inschrijfformulier en overige informatie. (mevr. H. de Jong)

Postadres
Administratie gasten VOOR ELKAAR vakantieweken VG
Windmolen 101, 2986 TL RIDDERKERK
Tel. 0180 – 430 860

contactformulier vrijwilligers
Voor vragen m.b.t. vrijwilligers vakantieweken VG (mevr. M. Vernooij)

Overig

contactformulier voorzitter
Voor vragen aan de voorzitter.
contactformulier penningmeester
Voor vragen aan de penningmeester.
contactformulier webmaster
Voor vragen over de website.