Ontmoeten of voorbijgaan

‘Echte bewogenheid met de naaste is er alleen om Jezus’ wil. Hij kan en wil het ons leren.’

Deze woorden typeren ds. H. Harkema, die jarenlang voorzitter was van de commissies van de VOOR ELKAAR vakantieweken voor mensen met een beperking. Op instructiedagen en tijdens de vakantieweken maakte hij duidelijk welke houding de Heere van ons vraagt in het omgaan met onze naaste. De meditaties nodigen niet alleen uit tot persoonlijke overdenking, mede door de gespreksvragen zijn ze geschikt als bijbelstudie voor gebruik op vrouwen- of gesprekskringen.

Verdere toelichting

Voor wie mag ik een naaste zijn? In de jaren dat ds. H. Harkema mede leiding gaf aan de vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond heeft deze vraag een centrale plaats gekregen. In deze vraag klinkt een opdracht door. In onze individualistische maatschappij is het niet vanzelfsprekend dat we de ander op het oog hebben. Het kost niet veel moeite om aan onze naaste voorbij te gaan. Ouderen, zieken en mensen met een beperking kunnen dit nadrukkelijk ervaren. Het is een keuze van het hart om de ander te zien, hem of haar te ontmoeten. Dit vraagt interesse in de leefwereld van de ander. Alleen als we in de nabijheid van de ander zijn, kunnen we een beker koud water aanreiken. Koud water, vers geput, geschept uit de Bron. Vanuit de liefde tot Christus er voor de ander zijn, samen luisterend naar het Woord van God.
Bij de opening van 35 (!) instructiedagen voor de vrijwilligers van de VOOR ELKAAR vakantieweken heeft ds. Harkema bijbelstudies gehouden. Ook bij nieuwjaarsbijeenkomsten liet hij vanuit verschillende teksten licht over onze omgang met de naaste vallen. Dankbaar zijn we voor de vorming en toerusting die wij hiermee vanuit Gods Woord van hem mochten ontvangen. Met toestemming van ds. Harkema hebben we ter gelegenheid van zijn afscheid een selectie uit de overdenkingen gemaakt en deze gebundeld. Vanwege de blijvende waarde van deze woorden zien we als Hervormde Vrouwenbond dit boekje graag in handen van mensen die, in navolging van de Barmhartige Samaritaan, een naaste voor de ander willen zijn.

Over ds. H. Harkema Ds. H. Harkema

Ds. Harke Harkema (1947-2018) was emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij diende de hervormde gemeenten van St. Philipsland, Brakel, Onstwedde en Middelharnis. Vanaf 1975 was hij betrokken bij de vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond (tot 2013) en de daaruit ontstane vereniging ‘Op weg met de ander’ (1981 tot 2011).

 

Bestellen

Het boekje is te bestellen voor slechts € 5,00 (excl. verzendkosten) bij het Hervormd Bondsbureau.