Digitaal magazine Opvoedingsbron

Ieder jaar ontwikkelt de Hervormde Vrouwenbond in samenwerking met drie andere bonden (zie Werkgroep Educatief Beraad) een digitaal magazine, Opvoedingsbron. Opvoedingsbron wordt geschreven rondom een thema dat voor verschillende plekken in de gemeente is uitgewerkt. Zo kunnen ouders thuis én in de gemeente leren en ontdekken over een thema met betrekking tot de geloofsopvoeding.

Inhoud

In Opvoedingsbron vindt u diverse onderdelen die zijn uitgewerkt rondom een thema:

  • Een pedagogisch artikel – voor ouders en andere opvoeders
  • Een bijbelstudie – voor verenigingen en (opvoedings)kringen
  • Zes bijbelgezinsmomenten voor aan tafel – voor gezinnen
  • Ervaringen en tips van andere ouders
  • Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in de eigen gemeente

Download

Klik op onderstaande link om Opvoedingsbron gratis te downloaden.

De uitgave van 2018 is vanaf 28 januari als gedrukt exemplaar voor €1,00 te bestellen bij het bondsbureau. De uitgave van 2017 kunt u via het algemene bestelformulier bestellen bij het bondsbureau.

Werkgroep Educatief Beraad (WEB)

Opvoedingsbron is ontstaan vanuit de Werkgroep Educatief Beraad, een gezamenlijk initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond.
Doel van het WEB is de geloofsopvoeding in de gezinnen vanuit de kerkelijke gemeenten te verstevigen.
Het WEB reikt daarom ieder jaar een artikel aan over de geloofsopvoeding in het gezin, welke geplaatst wordt in de bladen van genoemde bonden.