Bijbelstudies

Wat is het fijn om een Bijbel te hebben. Daardoor wil de Heere Zelf immers tot ons spreken. Misschien ervaar je zelf ook wel dat het leven van de Bijbel niet altijd gemakkelijk is. Bijbelstudies kunnen ons helpen om het Woord van God beter te begrijpen.

Bijbelstudies 2019-2020: 1 en 2 Timotheüs

Dit seizoen laten we ons leiden door de brieven van Paulus aan Timotheüs. Deze brieven staan vol pastorale en diaconale adviezen.  Opvallend dat we regelmatig lezen over de dwaalleer en het belang vast te staan in de bijbelse leer. Ook zien we dat het volgen van Christus lijden kan betekenen. En, hoe gaan we eigenlijk om met ons geld en goed?  Aan de hand van vragen en verwerkingsvormen praten we door en ontdekken we dat de adviezen van Paulus aan Timotheüs ook voor ons van belang zijn.

Ds. A.C. de Kruijf verzorgt de bijbelstudies. Deze sluiten aan bij het jaarthema van de vrouwenbond ‘Hou(d)vast’. Bij elke bijbelstudie staat een aantal verdiepingsvragen. Het is fijn om aan de hand hiervan met elkaar in gesprek te gaan.

De inleiding op deze serie bijbelstudies kun je hier downloaden. Als je interesse hebt in de volgende bijbelstudies, kun je deze opvragen bij de redactiecommissie. Dit geldt alleen voor (nieuwe) leden die nog niet in het bezit zijn van de desbetreffende nummers van De Hervormde Vrouw.

Een aflevering kwijt? Leden kunnen (alleen voor eigen gebruik) de missende bijbelstudie aanvragen.