Bijbelstudies

Wat is het fijn om een Bijbel te hebben. Daardoor wil de Heere Zelf immers tot ons spreken. Misschien ervaar je zelf ook wel dat het leven van de Bijbel niet altijd gemakkelijk is. Bijbelstudies kunnen ons helpen om het Woord van God beter te begrijpen.

Bijbelstudie prediker

Het komend seizoen gaan we lezen in het bijbelboek Prediker. Een bijzonder bijbelboek. Als je de hoofdstukken oppervlakkig leest, zou je kunnen denken dat de schrijver somber gestemd is. Toch gaat het niet alleen over de inhoudsloosheid en vluchtigheid van het leven maar ook over het echte genieten, te midden van wisselende levensomstandigheden.  De schrijver geeft aan dat je wijs bent als je God vreest en je aan Zijn geboden houdt.

Tijdens de bijbelstudies komen allerlei thema’s aan de orde. We gaan samen op reis door dit bijbelboek en zullen ontdekken dat de thema’s ons leven binnenkomen. Wie herkent niet de vraag naar de zin van het leven, als je leven lijkt op allerlei losse puzzelstukjes? Als we dit bijbelboek lezen met het oog op Christus, zullen we prachtige lijnen ontdekken!

Ds. H.I. Methorst verzorgt de bijbelstudies. Deze sluiten aan bij het jaarthema van de vrouwenbond ‘Wees wijs!’ Bij elke bijbelstudie staat een aantal verdiepingsvragen. Het is fijn om aan de hand hiervan met elkaar in gesprek te gaan.

Extra verwerkingsvormen bijbelstudies prediker

Lees meer..

Extra studiemateriaal

Hieronder vind je meer informatie over boeken die je ter verdieping bij deze bijbelstudies kunt gebruiken. We hebben de link tot de site van boekhandel Den Hertog geplaatst, maar u kunt natuurlijk ook voor aanschaf bij uw plaatselijke boekwinkel terecht.

Inleiding bijbelstudie

De inleiding op deze serie bijbelstudies kun je hier downloaden. Als je interesse hebt in de volgende bijbelstudies, kun je reeds gepubliceerde studies opvragen bij de redactiecommissie. Dit geldt alleen voor (nieuwe) leden die nog niet in het bezit zijn van de desbetreffende nummers van De Hervormde Vrouw.

PREDIKER: EIGENZINNIG EN ACTUEEL Ds. J. Belder – ISBN 9789058299642 176 blz.-  € 12,99

In 21 bijbelstudies gaat de dominee op zoek naar de betekenis van Prediker voor het leven van vandaag. Prediker blijkt hoogst actueel te zijn. Het is een boek, dat zijn geheimen niet laat zien bij oppervlakkig lezen, maar uitnodigt tot graven en spitten. Dan ontdek je twee lijnen, een horizontale én een verticale. Die van onze aardse bezigheden en gevoelens én die van het perspectief in het leven door Jezus Christus. Hij geeft pas echt zin en inhoud aan ons bestaan.

Voor het overzicht zijn gelijkgestemde thema’s bij elkaar geplaatst. Ze bieden theologische of eigentijdse informatiekaders extra achtergrondinformatie en verdieping. Dit boeiende boek reikt heel wat moois aan.

Bestellen via www.hertog.nl

GOED NIEUWS VOOR MENSEN ONDER DE ZON. De boodschap van Prediker – Dr. Jan Hoek – ISBN 9789023971184 – 127 blz. – € 8,99

Doormiddel van 21 meditaties luisteren we naar Prediker in zijn radicale eerlijkheid. Met sombere tonen, maar juist dit boek wordt door de joden gelezen op het Loofhuttenfeest (oogstfeest). Omdat de nuchterheid van de Prediker in diepe afhankelijkheid van God wortelt. Daarom wordt zijn somberheid niet tot wanhoop en kan hij, als hij dwars door de grote vragen is heengegaan, genieten van het goede leven. Prediker tekent de raadsels voor mensen ‘onder de zon’. Door het licht van Christus, de Zon van de gerechtigheid, is er echter toch goed nieuws voor mensen onder de zon.

Elk hoofdstuk behandelt op een toegankelijke, eenvoudige manier een gedeelte uit Prediker en koppelt daar een bijbelgedeelte uit het Nieuwe Testament aan vast. Het boekje brengt Prediker dichtbij in je eigen leven, ook door het aanreiken van een toepasselijk lied of gedicht.

Bestellen via www.hertog.nl

PREDIKER. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt, door Dr. Henk Post; ISBN 9789492433565 –
240 blz. – € 21,99

In deze meditatieve uitleg, verdeeld over 52 hoofdstukjes reikt de schrijver veel informatie aan om de boodschap van Prediker helder te krijgen. Het hele boek heeft de Prediker nodig om uit te leggen wat het betekent dat het leven door de zonde ijdel is. En tegelijk wekt de Prediker iedereen op om de Heere te vertrouwen en Jezus Christus te volgen, omdat Hij je van de zinloosheid en van het oordeel redt.
De wijze Prediker confronteert je met jezelf, zodat je je eigen leven gaat spiegelen aan de Bijbel. Dat doet Prediker niet rechtstreeks, de tekst vereist meditatie en dus tijd. Maar dan mag je net als heel veel Bijbelfiguren uit het Oude- en Nieuwe Testament ontdekken, dat je leven alleen zin heeft MET de Heere Jezus!

Dit boek laat zich lezen als een praktische handleiding voor christelijke levenskunst. Het vereist meer inspanning dan eerder genoemde boekjes, maar het geeft wel zicht op de grote lijnen van de hele Schrift.

Bestellen via www.hertog.nl