Bijbelstudies

De Bijbel beter begrijpen

Fijn om een Bijbel te hebben! Daardoor wil de Heere Zelf immers tot ons spreken. Het lezen van de Bijbel is niet altijd makkelijk. Bijbelstudies kunnen ons helpen om het Woord van God beter te begrijpen.

Bijbelstudies 2018-2019: Jeremia, oordeelsprofeet met een hart

In 2018-2019 verzorgt prof. dr. J. Hoek de bijbelstudies over de profeet Jeremia. Deze sluiten aan bij het jaarthema van onze vrouwenbond, ‘Horen en spreken’. Elke bijbelstudie wordt afgesloten met een aantal verdiepingsvragen. Tijdens de verenigingsavonden worden deze vragen besproken.

Lees ook:

De volgende bijbelstudies kunnen, zodra ze beschikbaar zijn, eventueel digitaal opgevraagd worden via de redactiecommissie. Dit geldt alleen voor (nieuwe) leden die nog niet in het bezit zijn van de desbetreffende nummers van De Hervormde Vrouw.

Overzicht van verschenen bijbelstudies

Ben je geïnteresseerd in bijbelstudies die in het verleden verschenen zijn? Raadpleeg dan het overzicht van verschenen bijbelstudies. Daarin lees je ook over de mogelijkheid om eerder verschenen bijbelstudies in brochurevorm te bestellen.

Verwerking van de bijbelstudies

Er zijn diverse mogelijkheden om aan de slag te gaan met een bijbelstudie. Bijvoorbeeld door een andere werkvorm te kiezen. Maar ook door er creatief mee aan de slag te gaan. Bekijk hiervoor enkele voorbeelden…
In De Hervormde Vrouw van oktober 2013 gaf dr. M. van Campen handreikingen aan gespreksleiders van een bijbelstudie. Dit artikel kunt u hier nog eens nalezen.