Bondsdag 2018

De voorbereidingen voor de bondsdag zijn in volle gang. Kom je ook?

De jaarlijkse Bondsdag zal plaatsvinden op DV donderdag 27 september in de Veluwehal, Barneveld.

Thema

Zo zegt de HEERE

Sprekers

ds. J.C. Breugem, Sommelsdijk
ds. P.M. van ‘t Hof, Huizen
Els Kaptein

Declamatie

Greet Westeneng

Muzikale medewerking

Ton Burgering
Rhodé op ’t Hof
Giselle Alma
Esther van de Craats

Begeleiding samenzang

dhr. F. Berkhoff

Deze dag zal ook de overdracht plaatsvinden van het voorzitterschap van de Hervormde Vrouwenbond: mevr. G. de Koeijer-Hoekman zal deze taak van mevr. M.M. Jonker-Hakkert overnemen.