Bondsdag 2018

De jaarlijkse Bondsdag, met als thema ‘Zo zegt de HEERE‘, heeft plaatsgevonden op donderdag 27 september in de Veluwehal in Barneveld.

De sprekers op deze Bondsdag waren: ds. J.C. Breugem, ds. P.M. van ‘t Hof en Els Kaptein. Verder verzorgde Greet Westeneng een declamatie. Muzikale medewerking werd verleend door: Ton Burgering, Rhodé op ’t Hof, Giselle Alma en Esther van de Craats. De samenzang werd ook dit jaar op het orgel begeleid door dhr. F. Berkhoff.

Deze dag vond ook de overdracht plaats van het voorzitterschap van de Hervormde Vrouwenbond: mevr. G. de Koeijer-Hoekman nam deze taak van mevr. M.M. Jonker-Hakkert over.

Afscheidslied

In verband met het afscheid van mevr. Jonker-Hakkert als voorzitter van de Vrouwenbond werd een lied gezongen. De tekst van dit lied vindt u hier.

Terugluisteren: openingswoord, lezingen

Terugkijken: foto’s

Bondsdag 2018, 27 september