Bijeenkomsten

De Hervormde Vrouwenbond organiseert ieder jaar verschillende activiteiten waarbij vrouwen elkaar ontmoeten rondom het Woord van God. In september vindt de jaarlijkse bondsdag plaats. In de maanden januari t/m maart zijn er themabijeenkomsten en de vrouwendagen. Voor de bestuursleden van de verenigingen zijn er de besturenbijeenkomsten, de algemene ledenvergadering en andere vormen van toerusting en overleg.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks in de maand mei gehouden. De besturen van de aangesloten verenigingen worden hiervoor uitgenodigd.

Bondsdag

Op de laatste donderdag van september wordt de jaarlijkse bondsdag gehouden. Uit heel het land komen honderden vrouwen samen om te zingen, te bidden en te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft.

Besturenbijeenkomsten

In het najaar worden de besturenbijeenkomsten voor de besturen van de verenigingen en de regio ’s gehouden. De 5 bijeenkomsten zijn verspreid over het land, zodat alle bestuursleden in de gelegenheid zijn een besturenbijeenkomst te bezoeken.

Themabijeenkomsten

Op verschillende plaatsen in ons land worden in de maanden januari t/m maart themabijeenkomsten georganiseerd. In twee plaatsen is er een dagprogramma en in de andere plaatsen een morgenprogramma.

Vrouwendagen

Naast de gewone themabijeenkomsten in de week zijn er ook de vrouwendagen.