Informatie voor alleengaanden

Uit in eigen sfeer! Ook als je alleen bent. Dat kan met VOOR ELKAAR vakantieweken.
Er zijn drie vakantieweken in de zomer en er is één week rond de kerstdagen.

Unieke vakantieweken

Onder leiding van een predikant, een gastvrouw en andere vrijwilligers gaat u met anderen, die weten wat het alleen-zijn betekent, een week op vakantie.
De vakantieverblijven liggen in een mooie, rustige omgeving en zijn van prima kwaliteit. We hebben een eigen huiskamer en de maaltijden laten niets te wensen over! U wordt bemoedigd door gesprek, bijbelstudie, zang, avondsluitingen en de gezamenlijke kerkgang. Kortom een week waarin Gods Woord centraal staat. Ontspanning en gezelligheid zijn belangrijke onderdelen van de vakantie! Het is fijn om samen een spelletje te doen of zomaar gezellig te praten. Er is gelegenheid om te wandelen en te fietsen. Ook worden er met de bus uitstapjes gemaakt.

Meer informatie

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger of gast, wilt u een vakantiegids aanvragen of wilt u andere informatie? Neem dan contact op met Diny Mostert door het contactformulier in te vullen.


Verklaring Omtrent het Gedrag (vanaf 2018)

1. Referenties

Het inwinnen van referenties is een middel om een beeld te vormen van de vrijwilliger. Daarom vragen we of je twee namen wilt doorgeven van referenten. Dit moeten onafhankelijke personen zijn; dus geen familie of vrienden.

Voor het eerst vragen we dit jaar het volgende van de vrijwilligers:

2. VOG

Als organisatie VOOR ELKAAR vakantieweken vragen we van de vrijwilliger een VOG. Dit is een verklaring omtrent het gedrag.

Als organisatie vragen we de VOG voor de vrijwilliger aan. De vrijwilliger krijgt een mail met een link en code van Justis. De vrijwilliger vult de gegevens digitaal in en krijgt het VOG- document per post thuis gestuurd. Wij vragen aan de vrijwilliger dit document door te sturen per post naar: Mevrouw B. Nap- Boer, Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken. Om veiligheid binnen onze organisatie te kunnen blijven waarborgen, moet er na 5 jaar een nieuwe VOG aangevraagd worden. De VOG is dus 5 jaar geldig.

Voor het invullen van het formulier is een DigiD noodzakelijk.

Voor meer algemene info zie website Justis.

3. Het ondertekenen van de gedragscode

In de gedragscode staat beschreven hoe een vrijwilliger zich behoort te gedragen ten opzichte van de gasten/andere vrijwilligers. Download de gedragscode. Bij het aanmelden verklaart u dat u kennis hebt genomen van de gedragscode en dat u volgens deze code zult handelen.

Vertrouwenspersoon

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze is telefonisch bereikbaar in situaties wanneer je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag.