Een Oaseweekend voor vrouwen die een scheiding achter de rug hebben

Kijk voor meer informatie

Wij willen aan de hand van de Bijbel...

…vrouwen toerusten, zodat zij als christenvrouw hun plek kunnen innemen in gezin, kerk en samenleving. Dat doen we onder andere door het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van het maandblad De Hervormde Vrouw en het ondersteunen van christenvrouwen die met elkaar bijbelstudies houden.

Besturenbijeenkomsten

voor toerusting en ontmoeting Meer informatie en aanmelding

Het oktobernummer is uit!

Neem een abonnement

Agenda 2020

Bestel direct

Nieuws