'Horen, zien en getuigen'Hemelvaart- en Pinksterliturgie 2021

Download hier

Wij willen aan de hand van de Bijbel...

…vrouwen toerusten, zodat zij als christenvrouw hun plek kunnen innemen in gezin, kerk en samenleving. Dat doen we onder andere door het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van het maandblad De Hervormde Vrouw en het ondersteunen van christenvrouwen die met elkaar bijbelstudies houden.

Online vrouwenochtend op D.V. 17 juni

Lees meer

Nieuws