Zien wij je bij de Vrouwendagen?

Meld je aan

Wij willen aan de hand van de Bijbel...

…vrouwen toerusten, zodat zij als christenvrouw hun plek kunnen innemen in gezin, kerk en samenleving. Dat doen we onder andere door het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van het maandblad De Hervormde Vrouw en het ondersteunen van christenvrouwen die met elkaar bijbelstudies houden.

Themabijeenkomsten

Gods vaderlijke zorg is genoeg - Leven van genoeg Meer informatie en aanmelding

Welkom op de Vrouwendagen!

Meer informatie
Hij is er weer...

Opvoedingsbron - Thema: In je buurt

Download of bestel

Nieuws